Holistički terapeut osnovni stupanj

Amrita_ Logo Assets_-06
DVOGODIŠNJI STUDIJ
Prve dvije godine školovanja su obavezne i čine temelj na kojem se grade viši stupnjevi znanja / iskustva. Kroz prve dvije godine studija polaznike usmjeravamo intenzivnom teorijskom osposobljavanju, a u radu se usmjeravamo kontinuiranom radu na sebi te tome pridodajemo interkaciju i kontinuirani rad među polaznicima, međusobnu razmjenu iskustava te kontinuiranu mentorsku superviziju i na kraju, redovitu praksu tj. kontinuirani rad s klijentima. Sve godine su usmjerene na napredovanje kroz više nivoa – teorijsko savladavanje i razumijevanje područja / / rad na sebi / rad na klijentima. Proces osobnog iscjeljivanja i rada na sebi, prostor je stjecanja najdubljeg iskustva.

Nakon završene prve dvije godine, polaznik stječe osnovno obrazovanje a koje obuhvaća Uvod u Ayurvedu, poznavanje osnova Ayurvede uključujući principe ayurvedske prehrane (nutricionizam) te detoksikaciju prema načelima Ayurvede (Panchakarma).  Prve dvije godine daju osnove ezoterije i psihospiritualne medicine te osnove energetske medicine kroz savladavanje čitavog niza terapijskih postupaka, marma terapiju, prvi stupanj iscjeljivanja, osnovnu razinu kristaloterapije…Polaznici kroz dvije godine savladavaju Dubinski Peat te dobivaju certifikat PEAT instruktora.

ŠTO ĆE POLAZNIK MOĆI NAKON DVOGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA:

  • Odrediti Doshu (Prakriti) 
  • Odrediti trenutno stanje (Vikruti)
  • Dati smjernice prehrane prema principima Ayurvede (Ahara)
  • Dati smjernice i provesti individualni ili grupni program detoksikacije (Panchakarma)
  • Vršiti savjetovanja odnosno dati smjernice za rutine i životne promjene prema individualnim potrebama 
  • Moći pružiti različit niz protokola i alata za opuštanje i revitalizaciju uma-duha-tijela
  • Moći pružiti energetsku podršku kroz osnovne postupke iscjeljivanja, kristaloterapije, marma terapije…
  • Rješavati čitav niz konkretnih tegoba kroz različite alate ( ETF; EMO FLOW..)
  • Suvereno djelovati i pomoći klijentu u razrješavanju blokada / problema / kroz DUBINSKI PEAT – dubinsku, vertikalnu metodu rješavanja problema 

PROGRAM EDUKACIJE

AHA SEDMODNEVNE LJETNE ŠKOLE

Ljetne škole su sastavni dio redovitog školovanja te su osmišljene kao sedmodnevni intenziv u kojemu fokusirano i uz intenzitet duhovne prakse i perioda tišine, polaznicima biva omogućeno intenzivnije iskustvo rada na sebi kroz meditaciju, pranayame, yogu i različite, tijekom školovanja, usvojena znanja i tehnike. Svaka Ljetna škola se nadovezuje na prethodnu godinu školovanja te predstavlja logičnu i povezivu cjelinu koju integrira AHA Akademija kroz svoje praćeno, kontinuirano i sustavno školovanje.

Tematske cjeline koje se usvajaju teorijom i praktičnim radom tijekom Ljetne škole:

Prva godina: Ayurveda – nutricionizam
Druga godina: Ayurvefa – detoksikacija
Treća godina: Ayurveda – protokoli / masažne tehnike

 

AHA TERENSKA NASTAVA – ISKUSTVENA PUTOVANJA

Iako nije obavezna, Terenska nastava je redovita i među polaznicima omiljena i snažno iskustvena točka školovanja. Jednom godišnje odabiremo specifične destincije kroz čiju osebujnost, kvalitetu, energiju i svojstva doprinosimo radu, učenju i osobnom razvoju AHA polaznika. Kroz intenzivnu interakciju i povezanost, stvara se dinamika učenja i pojačava intetnzitet iskustva što vidimo kao izazov u kojemu nadilazimo starog i susrećemo novoga sebe.

Do sada smo putovali: Indija 2019. / Bosna – piramide, Visoko 2020. / Hrvatska – Platak 2021./  Bosna – piramide, Visoko 2022. / Maroko – Sahara, 2023.