Organizacija i model školovanja

Amrita_ Logo Assets_-06

Školovanje Amrite Holističke Akademije organizirano je kroz mogućnost pohađanja dvogodišnjeg i četverogodišnjeg školovanja. Nakon završene prve dvije godine stječe se temeljni uvid i razumijevanje ne samo područja već i osobnog afiniteta i motivacije za nastavkom i pridubljivanjem iskustva i znanja. Nakon prve dvije godine moguće je početi raditi u domeni naučenog, moguće je i pauzirati školovanje te upisatinapredni stupanj s bilo kojom novom generacijom polaznika.  AHA model omogućava napredovanje kroz sustavno učenje, praktičan rad, kontinuiran rad na sebi, osvještavanje i praćenje vlastitog razvoja. 

Jednom mjesečno

Iz mjeseca u mjesec, polaznici mogu pratiti ne samo gradivo, već imaju dovoljno sati i kontinuiranog vremena za izvannastavno savladavanje vještina, vježbi a što omogućava kontinuirano i postupno uočavanje, praćenje  osvještavanje vlastitog napretka.
Organizirano vikendom i jednom mjesečno, školovanje daje priliku polaznicima da prilagode svoje obaveze i pri tom stvore potrebnu ravnotežu između svojih individualnih, privatnih i različitih obaveza/potreba i onih koje traži program Holističke akademije.

OBAVEZAN BORAVAK U CENTRU

Program je osmišljen tako da polaznici imaju priliku kroz 3 dana u mjesecu i kroz intenzivan program, proći, usvojiti i razumjeti gradivo. Iz tog je razloga BORAVAK u ta tri dana ISKLJUČIVO u centru. Na taj se način omogućava intenzivnije povezivanje grupe, kontinuirana razmjena iskustava i neprekidna interakcija na nivou student-student, student-mentor. No, ono što je najvažnije, boravak u centru omogućava maksimalnu prisutnost, fokusiranost, izdvojenost od vanjskog te potpunu usmjerenost na program što pridonosi kvaliteti rada, ubrzava i intenzivira procese i stvara povoljno ozračje za suptilne procese te za osvještavanje i razvijanje, jačanje unutarnjeg polja i uvida.

RADNI LISTOVI

Radi fokusiranja na rad, intenziviranja osobnih uvida i iskustava, ali i postizanja kontinuiteta rada u vremenu izvan nastave, dobiveni radni listovi će omogućiti polaznicima da se lakše usmjere na individualni rad te da kroz zadatke imaju priliku aktivnog praćenja, promatranja, uočavanja, osvještavanja i rješavanja određenih zadaka, koraka, problema…na putu osobnog razvoja. Nakon određenih cjelina, polaznici će dobiti Radni list kroz čiji će sadržaj / zadatke / korake u rješavanju… pratiti plan i program Holističke akademije ali i svoj osobni razvoj.

TRODNEVNI, VIKEND PROGRAM

Trodnevni program u danima vikenda: petak, subota i nedjelja, omogućuje polaznicima da se posvete intenzivnom trodnevnom radu. Moduli su podijeljeni tako da se izmjenjuju predavanja i aktivnosti. Predavanja, vježbe, praktičan rad ali i potreban odmor, povlačenje, introspekcija te vođenje Dnevnika, važan su dio rada, osvještavanja i praćenja napredovanja.

REDOVIT DOLAZAK; RAD I PRAĆENJE

S obzirom na to da je nastavni program stupnjevan, kontinuiran te da se razvija postupno, nadovezujući se na prethodne cjeline, redovitost pohađanja je neophodna karika u napretku. Polaznicima je u interesu redovitost. Teško se nadoknađuje propušteno te se ometa kontinuitet i usporava vlastiti proces napredovanja. U tom smislu se ne može izostati više od dva modula po godini.

SEDMODNEVNA LJETNA ŠKOLA

Holistička akademija u svojem školovanju obuhvaća i redovito pohađanje sedmodnevne Ljetne škole koja je OBAVEZNA i sastavni je dio programa. Polaznici će kroz sedam intenzivnih dana, imati priliku integrirati i produbiti znanja stečena tijekom redovite godine školovanja. Svaka godina ima zasebnu Ljetnu školu koja je tematski zaokružena cjelina a što za polaznike znači i dodatne sate prakse, iskustava i rada. Zajednička interakcija među polaznicima od velike je važnosti i dragocjen je doprinos razvoju vještina. Rad s mentorom je kontinuiran i intenzivan te omogućava svakom polazniku dovoljno prakse koji utječe na stjecanje samopouzdanja.

ISPIT

Školovanje u Amrita Akademiji je organizirano na način da zahtijeva predano učenje i praksu. Iako će se kroz redovitost i interakciju polaznik-polaznik, polaznik-mentor, polaznik- klijent neprekidno pratiti rad polaznika, ključni su i motivacija, unutarnji žar za stjecanjem znanja i širim poljem uvida, neprekidno istraživanje i rad na više razina. ISPIT je stoga sastavljen i tako da omogućava polazniku stjecanje uvida u vlastiti razvoj i uvid u sebe kao iscjelitelja. ISPITI se sastoje od pismenog dijela, praktičnog rada te konkretnog rada sa klijentima.