Terenska nastava ~ Visoko, Piramida Sunca

Amrita_ Logo Assets_-06
Što god da se izvana događa iskoristi za dublje spoznavanje sebe. jer sve izvanjsko, dano ti je da ga proživiš. to je dar. proživi to. ne traži koncepte. ništa ne


Terenska nastava ~ Visoko, Piramida Sunca ~ 22.-25. rujan 2022.
Senka Kušer Mijić
AHA Akademija
Ayureda ~ Holistika ~ Alternativa